Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία

Αν δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, συμφωνείτε με αυτό.

Αποδέχομαι
03 Ιουλ 2017

Παραγραφή Φορολογικών Ελέγχων - ΑΠΟΦΑΣΗ 1738/2017 ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΕ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Του Παναγιώτη Παντελή από το site e-forologia.gr

Στο θέμα έχει γίνει προσέγγιση από 2 διαφορετικές σκοπιές

  1. κατηγορούν τους δικαστές ότι δίνουν άφεση αμαρτιών στους φοροφυγάδες.
  2. ότι τελικά οι δικαστές στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και έδωσαν τέλος στην ομηρεία εκατοντάδων χιλιάδων φορολογούμενων που βρίσκονταν σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας επ’ αόριστον

Ο φορολογικός έλεγχος αφορούσε εταιρεία πετρελαιοειδών που στη χρήση 2001 κατόπιν εγγράφου του Ζ’ Τελωνείου 1) δεν ζήτησε και δεν έλαβε ή δεν εξέδωσε τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις τιμολόγιο αγοράς για αγορασθείσα ποσότητα 35.000 λίτρων πετρελαίου εσωτερικής καύσεως (ναυτιλίας), συνολικής καθαρής αξίας 5.325.015 δραχμών (15.627,34 ευρώ) και 2) δεν εξέδωσε α) τουλάχιστον σε επτά περιπτώσεις τιμολόγια πώλησης-δελτία αποστολής για πωληθείσες ποσότητες 6.317.500 λίτρων πετρελαίου εσωτερικής καύσεως, συνολικής καθαρής αξίας 994.178.972 δραχμών (2.917.619,87 ευρώ) και β) τουλάχιστον σε μία περίπτωση τιμολόγιο πώλησης-δελτίο αποστολής για πωληθείσα ποσότητα 700 λίτρων ίδιου πετρελαίου, συνολικής καθαρής αξίας 110.160 δραχμών (323,28 ευρώ). Κατόπιν αυτών, αφού έγινε δεκτό ότι οι ανωτέρω παραβάσεις επιδρούσαν στο κύρος και την αποδεικτική ισχύ των βιβλίων και στοιχείων της, καθιστώντας αυτά ανακριβή, προσδιορίσθηκαν εξωλογιστικά τα αποτελέσματά της, για την ένδικη χρήση, με το 2167/13-12-2010 φύλλο ελέγχου φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου του ΔΕΚ Αθηνών, με το οποίο καταλογίσθηκε σε βάρος της κύριος φόρος 3.986.826,28 ευρώ καθώς και πρόσθετος φόρος 11.102.850,15 ευρώ λόγω ανακρίβειας της σχετικής δηλώσεως. Το ανωτέρω φύλλο ελέγχου επιδόθηκε στην αναιρεσίβλητη στις 21/12/2010 και κατ' αυτού η τελευταία άσκησε, στις 17/2/2011, προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Το Εφετείο δικαιώνει την εταιρεία και το ΔΕΚ και το ΚΕΜΕΠ προσφεύγουν κατά της απόφασης στο ΣτΕ.

Το Τμήμα του ΣτΕ εκδίδει την 675/2017 απόφαση στην οποία αναφέρεται ότι ανεξάρτητα των ειδικότερων αιτιολογιών, η κρίση του Διοικητικού Εφετείου είναι ορθή και συμφωνεί στην απόρριψη της αίτησης του δημοσίου. Επειδή όμως το ζήτημα της συνταγματικότητας των διατάξεων που αφορούσε τις παραγραφές δεν είχε κριθεί με προηγούμενη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, το Τμήμα κρίνει ότι η επίλυση του εν λόγω ζητήματος πρέπει κατά το άρθρο 100, παρ. 5 του Συντάγματος, να παραπεμφθεί στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου.

 Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί παρά πολλές διαδοχικές αποφάσεις παρατάσεων παραγραφής

ΝΟΜΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ
Αρ. 84, N. 2238/1994 Πενταετής από το τέλος του επόμενου έτους -
Αρ. 11, N. 3513/2006 31/12/2006 και 31/12/2007 31/12/2008
Αρ. 29, N. 3697/2008 31/12/2008 31/12/2009
Αρ. 10, N. 3790/2009 31/12/2009 30/6/2010
Αρ. 82, N. 3842/2010 30/6/2010 31/12/2010
Αρ. 12, N. 3888/2010 31/12/2010 31/12/2011
Αρ. 18, N. 4002/2011 31/12/2011 31/12/2012
Αρ. 2, N. 4098/2012 31/12/2012 31/12/2013
Αρ. 37, N. 4141/2013 31/12/2013 Παράταση 2 έτη
Αρ. 87, N. 4316/2014 Όσα έληγαν 31/12/2014 Παράταση 1 χρόνο (εισαγγελικές παραγγελίες, στοιχεία από άλλα κράτη, κ.λπ.)
Αρ. 22, N. 4337/2015 Όσα έληγαν 31/12/2015 Παράταση 1 χρόνο

Αυτό δεν λέγεται παράταση στην παραγραφή, αλλά ομηρεία επ’ αόριστον μέχρι γ’ βαθμού συγγένειας!

Τι λέει λοιπόν η απόφαση του ΣτΕ;

Οι φορολογικές αρχές θα πρέπει να έχουν για κανόνα ότι η κοινοποίηση φύλλου ελέγχου δεν μπορεί να γίνει μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους στο οποίο ο υπόχρεος πρέπει να υποβάλει φορολογική δήλωση (5+1).

Για να γίνει κατανοητό, για τα εισοδήματα της χρήσης 2007 η υποβολή της φορολογικής δήλωσης είναι το 2008, άρα η κοινοποίηση φύλλου ελέγχου παραγράφεται 31/12/2013.

Το πιο πάνω παράδειγμα δεν είναι τυχαίο, αφού κατά τη διάρκεια του έτους 2016 κοινοποιήθηκαν χιλιάδες φύλλα ελέγχου επιχειρήσεων από τη φορολογική αρχή, λόγω του δείγματος για έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών.

ΠΡΟΣΟΧΗ   το δικαίωμα του Δημοσίου για όσους δεν έχουν υποβάλει καθόλου δήλωση παραγράφεται μετά την πάροδο 15ετίας. Δηλαδή, τα εισοδήματα του παραδείγματος του 2007 παραγράφονται 31/12/2023.

Η παράταση του χρόνου παραγραφής είναι σε κάθε περίπτωση 5ετία. Το ΣτΕ αναφέρει ότι το δικαίωμα του δημοσίου παραγράφεται στη δεκαετία από το τέλος του έτους στο οποίο ο υπόχρεος πρέπει να υποβάλλει φορολογική δήλωση στις περιπτώσεις όπου (10+1):

α. η δήλωση θεωρηθεί ανακριβής

β. όταν λάβει γνώση από τις αρχές άλλων χωρών, στοιχείων, σύμφωνα με το πλαίσιο της διοικητικής συνδρομής

γ. από συμπληρωματικά στοιχεία εξακριβώνεται ότι το εισόδημά του είναι μεγαλύτερο από το δηλωθέν.. Με δύο αποφάσεις του το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έχει κρίνει ότι το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών δεν συνιστά νέο στοιχείο.

Τα προβλήματα που προκύπτουν είναι τα κάτωθι

  • Τι θα γίνει με όσους ήδη έχουν προκαταβάλει ή έχουν ρυθμίσει τα ποσά που τους έχουν βεβαιωθεί και ακόμα η προσφυγή δεν έχει συζητηθεί ή ολοκληρωθεί; Θα τα επιστρέψει, όπως εύλογα καταλαβαίνω και πότε;
  • Τι θα γίνει με τον Ν.4446/2016, αρ. 57-61 για τα αδήλωτα εισοδήματα;
  • Τι θα γίνει με το άρθρο 36 του Ν 4174/2013 ,  παράγραφο 3 :  Εξαιρετικά, πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για περιπτώσεις φοροδιαφυγής μπορεί να εκδοθεί εντός είκοσι (20) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter
Γιάννης Καλακάνης

Πτυχιούχος Οικονομικών Α.Π.Θ. - Λογιστής Α’ Τάξης

Σχόλια  

#1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 10-07-2017 16:12
Κύριε Καλακάνη Γιάννη , θεωρώ ότι όταν κλέβεις και αντιγράφεις άρθρα άλλων μετά από κάποιες μέρες καλό θα ήταν και να ζητάς την άδεια αλλά και να αναφέρεις την πηγή προέλευσης. Δεν ξέρω τι είδους συνεργάτης είσαι στο site opolitis.gr ούτε έχω κοιτάξει αν αυτή την δουλεία την έχει κάνει κατά κόρον αλλά την επόμενη φορά που θα υπάρχει αντιγραφή άρθρου και θα παρουσιάζεται ως δικό σου και μάλιστα ούτε το Link το e-forologia δεν μπήκες στον κόπο να αφαιρέσεις , να γνωρίζεις ότι θα κινηθώ νομικά τόσο απέναντι σε εσένα , όσο και στο συγκεκριμένο site.

Παναγιώτης Παντελής
Παράθεση

Προσθήκη νέου σχολίου

Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

PRAXIS2

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 526 επισκέπτες και κανένα μέλος

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Τελευταια Νεα

Top