200.000 ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ

Τη δυνατότητα να πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους σε όλη τη χώρα, ανεξάρτητα από τη φορολογική περιφέρεια στην οποία υπάγονται, δίνει η ΑΑΔΕ στους εφοριακούς. Ειδικότερα,…