Κυριακή, 28 Μαΐου

Ταυτότητα

ΣΟΥΡΛΟΠΟΥΛΟΣ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ – ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Α.Φ.Μ. 800378397 Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ

ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 72 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Τ.Κ. 59300

ΤΗΛ-ΦΑΞ: 23330 24222

e-mail: politis6@otenet.gr

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 119165226000

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΡΛΟΠΟΥΛΟΣ

AΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΡΛΟΠΟΥΛΟΣ