28η ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΤΑ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ