2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΜΟΝΟΛΟΓΟΥ

Ανοιχτές παραμένουν οι αιτήσεις συμμετοχής στον “2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πρωτότυπων Μονολόγων επί Σκηνής” μέχρι τις 30 Μαρτίου. Η Ένωση Σεναριογράφων…