2ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2023

Το 2ο τρίμηνο του 2023 στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας δημοσιεύθηκαν περισσότερες από 8.000 συμβάσεις. Μια από τις μεγαλύτερες συμβάσεις σε προϋπολογισμό…