7 ΣΤΟΥΣ 10 ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Έρευνα με σκοπό την καταγραφή των αντιδράσεων των καταναλωτών στην τρέχουσα αύξηση των τιμών των προϊόντων και υπηρεσιών που καταναλώνει…