αδειεσ πωλητων πλανοδιου εμποριου

Εκδόθηκε προκήρυξη για τη χορήγηση εκατόν εβδομήντα (170) νέων αδειών στο πλανόδιο εμπόριο με το αντίστοιχο δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην…