ΑΦΟΡΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Κατά την διάρκεια της θητείας μου ήμουν μέλος της διαρκούς επιτροπής των κοινωνικών υποθέσεων για την ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα,…