ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

Tο Σωματείο ΟΜΦΑΛΟΣ, μαζί με τους τοπικούς φορείς του χωριού των Τρικάλων Ημαθίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Γεωπονικών Επιστημών…