ΑΙΤΗΣΕΙΣ Β’ ΚΥΚΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ

 Τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για τον Β΄ κύκλο του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών…