ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟ 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ