ΑΛΕΞΑΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΟΥ & ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΟΥ…