ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας έχοντας υπόψη, μεταξύ άλλων: Την από 15-02-2023 αίτηση του Συλλόγου Πωλητών Λαϊκών Αγορών Ν. Ημαθίας, του Συλλόγου…