ΑΜΠΕΛΙ

Μέχρι και τις 20 Νοεμβρίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι αμπελοκαλλιεργητές να υποβάλλουν αιτήσεις για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων με οινοποιήσιμες…