ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΤ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας περιλαμβάνεται στην αναφορά του ΕΚΤ για την ερευνητική δραστηριότητα των ελληνικών φορέων σε χρηματοδοτούμενα…