ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΧΩΡΑΦΙΩΝ

Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση που με το άρθρο 163 το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ επιμένει και συνεχίζει να δίνει τη δυνατότητα…