ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΕΡΓΕΙΑ

Αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας εξέδωσε η Κομισιόν. Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες…