ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΑΧΗΣ

Είναι η μάχη που καταγράφτηκε στην παγκόσμια Ιστορία ως μια από τις ηρωικές του Β΄. Παγκοσμίου. Η μάχη που ολοκλήρωσε…