ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΡΜΟΣΙΟΤΗΤΕΣ

Ειδικότερα, όπως προβλέπεται, στον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Κυρανάκη του Ιωάννη – Παναγιώτη, ανατίθενται: α) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων της…