ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Εγκρίθηκε το σημαντικό έργο “Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α Αλεξάνδρειας” προϋπολογισμού 4.999.725,00 ευρώ Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η πρόταση χρηματοδότησης…