ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για το Παιδί αποφάσισε να αναβάλλει την προγραμματισμένη για την Τετάρτη 1 Μαρτίου επαναληπτική Γενική…