ΑΝΟΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ

Μετά από αίτημα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, του υπουργείου Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων, των υπηρεσιακών…