ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας λαμβάνοντας υπόψη τον Ξενοκράτη καθώς και όλα τα επιχειρησιακά σχέδια…