ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

«Οι πολιτικές για την αντιμετώπιση των δραματικών επιπτώσεων της περιβαλλοντικής κατάρρευσης σε όλο τον κόσμο αποτελούν βασική προτεραιότητα της εθνικής…