ΑΝΤΙΣΡΤΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΦΙΑ