ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΝΑΣΚΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Ανακοινώνεται ότι, με αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κου Γεώργιου Κεφαλά (αριθ. 239922(1218)/11.04.2024 ΑΔΑ: 6Ν0Ι7ΛΛ-Ι9Ο) και του…