ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΠΌ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ

Ανακοίνωση για την απαγόρευση αλιείας εξέδωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για περίπου 1,5 μήνα. Συγκεκριμένα, με την αρ.217521(1416)/28-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΦΥΥ7ΛΛ-ΞΘ4) Απόφαση…