ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ο Λαογραφικός Όμιλος Ντόπιων Αλεξάνδρειας και Περιχώρων “Το Ρουμλούκι” διοργανώνει την καθιερωμένη εκδήλωση για την Απελευθέρωση της πόλης μας από…