ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΚΜ ΓΙΑ ΤΗΝ 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ6.1

Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τη δημοσίευση της 2ης Τροποποίησης της…