ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

Με την αριθμ. 15/ΕΠ/2023 απόφασή του, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Βέροιας επικύρωσε το αποτέλεσμα των Δημοτικών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου στον…

Ένσταση κατά της απόφασης του Πρωτοδικείου που απέκλεισε το συνδυασμό ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ από τις εκλογές της 8ης Οκτβωρίου κατέθεσε σήμερα…