ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ

Μετά από συλλογική εργασία και έρευνα, εξετάζοντας τα στοιχεία και παραστατικά των εξόδων, δημιουργήσαμε μία βάση για τον υπολογισμό του…