ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου για τις ενισχύσεις de minimis εξέδωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Βέροιας τονίζοντας ότι ό,τι κερδήθηκε, κερδήθηκε με αγώνες…

Προχωράει άμεσα η πληρωμή των δικαιούχων, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, σύμφωνα με την ΚΥΑ για…

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε τον πίνακα µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών στις καλλιέργειες παραγωγών: της ∆/Τ.Κ Σταυρού από…