ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΓΕΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει το πρόγραμμα Αστικής Επίγειας Καταπολέμησης Κουνουπιών για την εβδομάδα από Δευτέρα 12, έως και την Παρασκευή…

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει το πρόγραμμα Αστικής Επίγειας Καταπολέμησης Κουνουπιών  έως την Παρασκευή 19 Μαΐου. Το προβλεπόμενο πρόγραμμα είναι ενδεικτικό…