ΑΥΡΙΟ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΑΔΕΙΟΔΩΡΟΣΗΜΟ ΠΑΣΧΑ 2023 ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ