ΧΑΛΑΖΙ 21/08/2022

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήµερα, 31/03/2023, τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από: το ζηµιογόνο αίτιο ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ…