ΧΟΡΗΓΕΙΑ

Η πρόεδρος της κοινότητας Μελίκης Βασιλική Ν. Καραγκιόζογλου αλλά και το σύνολο των κατοίκων της Τ. Κοινότητας Μελίκης, εκφράζουν τις…