Δ/Κ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε σήμερα, 25 Ιανουαρίου 2024, τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το ζημιογόνο…