Δ/Κ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε σήμερα Πέμπτη 07 Μαρτίου, τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών στις καλλιέργειες παραγωγών…

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε σήμερα Τετάρτη 07 Φεβρουαρίου, τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το ζημιογόνο…