Δ/ΤΚ ΚΟΡΥΦΗΣ

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήµερα, 31/03/2023, τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από: το ζηµιογόνο αίτιο ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ…