ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Τη σύμβαση για την εκτέλεση ενός πολύ σημαντικού έργου για την πόλη της Αλεξάνδρειας υπέγραψαν σήμερα στο γραφείο του ο…