ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ

Ξεκίνησαν και προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς τα έργα διαπλατύνσεων και διανοίξεων δρόμων εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Βέροιας και σε…