ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ POS – ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ

Σήμερα πρόκειται να αποφασιστεί εάν θα δοθεί παράταση ή όχι στις προθεσμίες που έχουν ορισθεί (τέλος Ιουνίου και τέλος Ιουλίου ανάλογα…