ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

 Ξεκινά σήμερα η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών, σε 772 δικαιούχους  πανελλαδικά της Δράσης «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»…