ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Εργασίες ασφαλτόστρωσης στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης κατά τις νυχτερινές ώρες θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας…