ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας , αναθέτει στους Προέδρους συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Αλεξάνδρειας: Το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων που αφορούν την αντίστοιχη…