ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αποκλειομένων Κοινωνικού Τουρισμού 2023- 2024 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στον ιστότοπό της www.dypa.gov.gr Οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων αφορούν…