ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ

«Διαφάνεια στην ιδιοκτησία, αντικειμενικότητα, διαφάνεια στην κρατική διαφήμιση και προάσπιση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος», είναι οι βασικοί κανόνες, η φιλοσοφία του…