ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Σειρά μέτρων για τη μερική ανάσχεση των συνεπειών της ακρίβειας περιλαμβάνει το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Αξίζει να σημειωθεί…

«Δομικά στοιχεία του νέου συστήματος επιλογής και αξιολόγησης διοικήσεων σε φορείς του δημοσίου τομέα είναι η αναβάθμιση των απαιτήσεων για…