ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Στην υποβολή πρότασης για τις Ενεργειακές Αναβαθμίσεις του 10ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας και του Γυμνασίου – Λυκείου Ριζωμάτων κατέθεσε ο…